Bærekraft

I en verden med stadig økende befolkningsvekst vokser det frem nødvendige tiltak for å ivareta naturressursene på en bærekraftig måte. I dette ligger det å forvalte ressursene vi får fra havet på en måte som tilrettelegger for bedre utnyttelse av råstoffet og samtidig minimalisere klimaavtrykket.

Ved å foredle restråstoffet fra pelagiske arter til økologisk mel og olje på en energieffektiv og miljøvennlig måte vil vi utnytte hele ressursen og samtidig redusere klimautslippet. Store deler av vår produksjon belager seg på restråstoff fra pelagiske arter som først har blitt konservert til mat for humant konsum, og deretter fiskemel- og olje. Dette sørger for en produksjonsprosess som foredler hele naturressursen og samtidig skaper en bærekraftig verdikjede.

Vi er stolte av å være i førersetet når det gjelder valg av innovative og moderne løsninger for å foredle det matfatet havet gir oss på bærekraftig måte. Fremtiden ligger i våre hender, og vi forplikter oss til å fokusere på områder som gir bedre forvaltning og mindre utslipp- av omsorg for miljøet og vår neste generasjon.