Anleggene

Vårt topp moderne produksjonsanlegg ble ferdigstilt i 2020 og er verdens første helintegrerte proteinmel- og olje anlegg. Grøntvedt Nutri er lokalisert på samme sted som vår hovedleverandør av råmateriale, Grøntvedt Pelagic.

Vår strategiske lokasjon gjør det mulig for oss å produsere fiskemel og fiskeolje fra fersk nedkjølt råmateriale innen få minutter. Dette sikrer unik og usedvanlig høy kvalitet i tillegg til å redusere miljøutslipp som følge av redusert transport.

Vår innovative produksjonsprosess med integrert MVR system muliggjør gjenbruk av varme generert fra forskjellige komponenter inne i anlegget. Dette resulterer i en miljøvennlig og bærekraftig produksjon av marine proteiner og mineraler.